Trasa 2024

Trasa pro ročník 2024 - největší změnou oproti loňsku je otočení směru, tzn., že se pojede proti směru hodinových ručiček. Trasu jsme nahráli ve dvou verzích - pro novější navigace v jednom souboru, pro starší typy jsme ji rozdělili do dvou souborů (první část v tomto případě končí a druhá začíná v Mostě). Trasu si nahrajte ideálně už nyní, a pokud by nastal jakýkoli problém, pište mail, ať to můžeme řešit s předstihem. :) Před startem nebude možné zajistit nahrávání trasy pro všechny z vás.

Pár slov k trase od nás:

- Některé úseky trasy povedou po silnicích za běžného provozu, proto prosíme dodržujte obecná pravidla pro pohyb na nich - to stejné platí i pro turistické trasy a cyklotrasy - buďte, prosím, ohleduplní a opatrní!

- Dbejte zvýšené opatrnosti při sjezdu z Bukové hory (cca 72. km) po turistické zelené a pak při sjezdu po žluté do Želíz (cca 305. km). Jedná se o poměrně technicky náročné sjezdy s volnými kameny a větvemi na cestě v prudkém terénu.

- Poté, co projedete kolem památníku Přemysla Oráče, doporučujeme využít dokoupení zásob v jednom ze dvou obchodů, které budete míjet (bude-li k tomu příznivá denní doba). Bude následovat stoupání na nejvyšší bod celé trasy - na Hradišťany, kde delší dobu nenarazíte na žádný obchod. 

- Dalším užitečným místem by pro vás mohla být nonstop benzinka ONO na 205. km v Havrani.

- V Lounech (227. km) má rodinný pivovar Zichovec otevřeno až do 1:00 ráno, toho možná někteří z vás také využijí.

Pokud z jakéhokoli důvodu nebudete schopní po trase pokračovat dál, zašlete SMS na číslo uvedené na startovce (např. 112 končí - jsem ok). V takovém případě se nemusíte vracet k nám na start/do cíle, klidně mažte na nejbližší vlak a jeďte domů, trekr nám pak můžete zaslat poštou - to vyřešíme operativně. Zkrátka zkuste si i v takových situacích poradit sami - svozy budeme řešit opravdu jen v nejnutnějších případech. 

Pár slov k trekrům:

- Trekry od nás dostanete na startu zapnuté, není nutné s nimi nijak manipulovat. Vydrží vám nabité po celou dobu. Trekr je možné přilepit si lepicí páskou na rám (pásku vám případně poskytneme na startu). 

- Trekry slouží pouze pro naši kontrolu, kde se asi pohybujete, případně pro vaše blízké, kterým můžete zaslat odkaz ke sledování. Ten vám zašleme pár dnů před startem. Vaší povinností je zaznamenávat si projetou trasu (např. gpx záznam z navigace, stopař z map.cz či záznam ze stravy apod.) - v cíli bude probíhat kontrola těchto záznamů.

- Na startu budeme vybírat zálohu na trekr ve výši 500 Kč. Připravte si peníze pokud možno v přesné výši.

Možnost zanechání věcí na startu:

- Pokud si u nás před startem budete chtít uschovat osobní věci či klíče od auta, bude to možné. V případě, že byste do cíle nedorazili, můžeme vám je zaslat poštou.

- My na vás budeme čekat do pondělí do 10:00 hod. O věci se vám však případně postaráme i po tomto čase.

Kontrola výbavy před startem:

- Před tím, než vás pustíme na start, bude probíhat kontrola každého z vás ve smyslu povinné a povolené výbavy. Pokud máte v plánu dorazit na start až v sobotu, dorazte s dostatečným předstihem.

Info ke stánku s občerstvením:

- Ve stánku si můžete zakoupit jídlo i pití, ale nebude možná platba kartou. Vybavte se proto dostatečnou hotovostí. 


ZAJÍMAVÁ MÍSTA LETOŠNÍ TRASY

Vybrali jsme pár zajímavých míst, kolem kterých vás zavede trasa Vabanku. Podívejte se, co hezkého vás čeká a nemine. :) 

1. Čapská palice (37. km)
6 m vysoký mohutný skalní kyj ze železitého pískovce čnící nad propastí, jenž se zvedá na okraji strmé skály. Nedaleko přírodního útvaru se nachází zbytky skalního hradu Čap ze 14. století. Nezalesněná skála na vrcholu poskytuje dobrý výhled na Dokeskou pahorkatinu a České středohoří.

2. Pomník Járy Cimrmana (42. km)

Pietní místo údajného skonu velikána Járy Cimrmana, který zanechal stopy skoro na všech světových kontinentech. Např. v Paraguayi založil loutkové divadlo, zkoumal život polárních Samojedů, při útěku minul Severní pól o sedm metrů a v Alpách působil jako porodní dědek... Jára Cimrman na tomto místě tragicky zahynul 12. 5. 1921, když se vracel z trhu v Mělníku ve svém novém vynálezu, automobilu s motorem na stlačený vzduch a vodu. Automobil se v těchto místech porouchal a vybuchl. 

3. Helfenburk u Úštěka (48. km)
Zřícenina hradu ze 14. století, který byl postaven na vrcholu pískovcovitého hřebene. Hrad, jehož české jméno zní Hrádek, ve své době patřil mezi největší v severních Čechách. Nyní se o hrad stará a průvodcovskou činnost zajišťuje skupina dobrovolníků s názvem Spolek Hrádek Helfenburk.    

4. Víťova rozhledna (66. km)


Unikátní stavba z roku 2003 s 21 m vysokou věží. Stojí na bezejmenné kótě ve výšce 616 m n. m. a je z ní za dobré viditelnosti výhled na celé České středohoří. Nedaleko od rozhledny se nachází Buková hora s výškou 686 m n. m. a s 223,4 m vysokým vysílačem, který je nejvyšší betonovou stavbou u nás. V nedalekém lesíku u obce Zubrnice jsou patrné pozůstatky nápisu Hitler, tvořeného modříny ve smrkovém porostu, který zde vysázeli obyvatelé Sudet, aby potěšili vůdce, až poletí letadlem nad touto oblastí.

5. Vitín (74. km)

Jedna z největších zaniklých obcí Českého středohoří. Po druhé světové válce odsud byli odsunuti Němci, ale pro velmi obtížnou dostupnost obce zde nezůstali ani čeští obyvatelé - vojenští vysloužilci z Podkarpatské Rusi, kteří obec záhy začali opouštět. Vše eskalovalo po smutné události, kdy pro pozdní příchod lékaře kvůli strmé a špatné cestě zemřelo ve vesnici dítě. Poslední obyvatel vesnici opustil roku 1965. Pro náročnost terénu, která zabránila příchodu těžké techniky, která by opuštěné ruiny srovnala se zemí, můžeme být svědky toho, jak se celé obce postupně zmocňuje příroda.

6. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem (90. km)
Římskokatolický arciděkanský kostel založený roku 1318. Při bombardování města v roce 1945 byl kostel vážně poškozen, což se podepsalo na jeho vychýlené průčelní věži, která je o 2 metry a 1 cm vychýlená. Jedná se o čtvrtou nejšikmější věž v Evropě a první nejšikmější věž na sever od Alp.

7. Královské pole s pomníkem Přemysla Oráče (100. km)
Jedná se o historické místo, ze kterého by dle legendy povolán Přemysl Oráč, zakladatel českého knížecího a později královského rodu Přemyslovců, na český knížecí stolec. Zajímavostí je, že rozměry Královského pole sloužily ve středověku jako základ české polní míry.

8. Raná (142. km)

Kopec Raná u Loun je nejznámější centrem paraglidingu v Čechách. Létání na Rané má dlouhou historii. Příběh létání na Rané začíná v roce 1932, tehdy hledali o jarních prázdninách studenti Německé techniky v Praze co nejvhodnější terén pro plachtařské létání. I když se svou nadmořskou výškou 457,2 m nepatří zdaleka mezi velikány, vyčnívá z rovinatého Poohří jako velmi výrazný vrchol. Raná je na rozdíl od většiny sousedních kuželovitých vrchů (Oblík, Srdov, Brník, Milá, Křížové vršky) oddělena úzkým, téměř 1 km dlouhým hřbetem podélného tvaru se třemi vrcholy. Přesto se při pohledu od jihozápadu nebo severovýchodu projevuje silueta Rané díky příkrým symetrickým svahům jako typický kužel. Hlavní vrchol se nachází uprostřed hřebenu, dva nižší vrcholy vystupují po jeho bocích (jihovýchodní, severozápadní). Ladné tvary téměř holého vrchu narušují vedle lesovitého porostu na severním svahu i stopy bývalého kamneolomu. Ten se nacházel v blízkosti stejnojmenné vsi, při východním úpatí.

9. Chemická továrna v Záluží u Litvínova (171. km)

Největší chemický areál u nás s rozlohou areálu přes 8,2 km čtvereční. V areálu je 1150 budov, které spojuje 110 km železničních tratí a 40 km silnic. V areálu je několik tisíc kilometrů rozvodů elektrické energie, telekomunikačních sítí a rozsáhlé potrubí pro dopravu vody, technických plynů a odpadů, z čehož asi 650 km vede na mostech. Továrna na výrobu syntetického benzinu a dalších strategických surovin zahájila provoz v roce 1934, aby uspokojovala po okupaci pohraničí Němci enormní poptávku po benzinu, kterého bylo pro válku potřeba. Po obsazení českého pohraničí v září 1938 se začalo uvažovat o výrobě syntetického paliva z hnědého uhlí, kterého bylo v severočeském revíru dostatek. Továrna se začala stavět v roce 1939, kdy se slavnostního prvního "rýpnutí" do země 5. května ujal tehdejší župní lídr Konrád Henlein.

10. Zámek Jezeří (184. km)

Zámek na rozhraní dvou světů... Má vše, s čím se můžete setkat na ostatních zámcích u nás, ale také má mnoho aspektů, kterými se od ostatních zámků - pro svůj pohnutý osud - zcela odlišuje. Má za sebou slavnou minulost, kdy se jednalo o knížecí sídlo, ale i období zmaru a zapomnění. Hrad z Jezera, či také Eisenberg, který byl následně přestavěn na zámek, stojí nad Lomem ČSA, a to méně než 500 m od jeho hrany. V důsledku rozšiřování těžby hnědého uhlí bylo poškozeno jezeřské arboretum a v krajině pod zámkem zanikla řada vesnic (Jezeří, Albrechtice, Dřínov aj.). V 80. letech 20. století se počítalo dokonce s demolicí zámku. Kontrast zámku s vytěženou krajinou kolem je dechberoucím zážitkem...

11. Model jízdního kola v Lounech (227. km)


Největší model jízdního kola, a to nejen v České republice, ale i na světě, nacházející se v areálu  firmy Seko Aerospace. Na výšku měří bezmála 14 metrů a na délku má 27,7 metrů, s odhadovanou váhou 3 tuny. Jedná se o již druhý model obřího kola. První z roku 2016 strhl silný vítr, a tak v roce 2021 vznikla tato vylepšená, stabilnější verze. Kolo symbolicky odkazuje na cyklistickou tradici ve městě a kov, ze kterého je vyrobeno, je pro společnost Seko Aerospace hlavním materiálem, s nímž pracuje při výrobě komponentů pro letecký a energetický průmysl. 

12. Terezín (269. km)

Město Terezín, založené na konci 18. století jako vojenská pevnost, je dnes známé především jako tragický symbol utrpení desetitisíců nevinných lidí. Za 2. světové války sloužilo jako internační tábor židovského obyvatelstva a stalo se přestupní stanicí na cestě do vyhlazovacích táborů. V roce 1918 tu například zemřel bosenskosrbský politický aktivista Gavrilo Princip, který v roce 1914 v Sarajevu spáchal atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este a jeho manželku Žofii.